Zakres usług księgowych:

  • prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT - rejestr zakupu i sprzedaży)
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
  • Kadry, płace, ZUS.

 
   
diamonds@emit.pl